Skip to product information
1 of 1

Ambo | Anthos

The deviation - Dries Muus

The deviation - Dries Muus

Regular price 20,99
Regular price Sale price 20,99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Low stock

Ordered today, shipped within 1 day.

  • Free shipping from €90 in NL and BE
  • Pay how YOU want, in advance or afterwards
  • 14 days reflection period
  • Online store quality mark
  • Customer service easily accessible

Have you been in this situation just like Muus and the main character? Discover how beautiful, moving and nice it is to recognize yourself in a book.

The Deviation of Dries Muus is an extraordinarily original coming-of-age novel. Just before fourteen-year-old Mattias Groen steps onto the football field at his new club, he makes an appointment with the gods. In exchange for a future as a professional football player, they can do anything to him. It works: Matty conquers a base place, keeps scoring and there is even interest from abroad.

Then a locker room scandal turns his life upside down. The world collapses on him, Matty's mother and his trainer no longer get through to him, and his fight also brings up their own suppressed suffering. As they continue to try to drag the boy through the misery, they imperceptibly push him closer to the abyss with each attempt.

The Deviation is a powerful psychological novel: a vibrant triple portrait of a torn boy, a broken mother and a trainer with a secret. A compelling story about public humiliation and personal taboos, about dark ways out of downward spirals.

'A cult about what it is to be a man.' – Pieter van der Wielen, presenter Never sleep again.

So Muus knows what he is talking about, and you can feel that from the first to the last page. With verve he describes the emotional world of the young player who slowly sinks into a quagmire of uncertainty, self-disgust and unrequited pressure to perform. […] Football is the thread along which Matty's struggles with his sexuality slowly unfold. But it is unclear to the reader in the early chapters whether Matty is actually gay – just as unclear as it is to Matty himself.’ – De Correspondent

title The deviation
Publisher Both of them | Anthos
Author Dries Other
Genre Roman
ISBN 9789026352003
Publication date 23-04-2021
Number of pages 192
Busy 1e
Language Dutch
Productvorm Paperback

Contents

Product description

De afwijking van Dries Muus is een buitengewoon originele coming-of-ageroman. Vlak voordat de veertienjarige Mattias Groen het voetbalveld op stapt bij zijn nieuwe club, maakt hij een afspraak met de goden. In ruil voor een toekomst als profvoetballer mogen ze hem alles aandoen. Het werkt: Matty verovert een basisplaats, blijft scoren en er is zelfs sprake van interesse uit het buitenland.

Dan gooit een kleedkamerschandaal zijn leven overhoop. De wereld stort zich op hem, Matty’s moeder en zijn trainer dringen niet meer tot hem door, en zijn gevecht brengt ook hun eigen weggedrukte leed naar boven. Terwijl ze blijven proberen de jongen door de ellende heen te slepen, duwen ze hem met elke poging ongemerkt dichter naar de afgrond.

De afwijking is een krachtige psychologische roman: een springlevend driedubbelportret van een verscheurde jongen, een gebroken moeder en een trainer met een geheim. Een meeslepend verhaal over publieke vernedering en persoonlijke taboes, over donkere uitwegen uit neerwaartse spiralen.

'Een cultus over wat het is om man te zijn.'– Pieter van der Wielen, presentator Nooit meer slapen.

‘Muus weet dus waar hij het over heeft, en dat is voelbaar van de eerste tot de laatste pagina. Met verve beschrijft hij de gevoelswereld van de jonge speler die langzaam wegzakt in een moeras van onzekerheid, zelfwalging en onbeantwoorde prestatiedruk. […] Voetbal vormt in De afwijking de rode draad waarlangs Matty’s worstelingen met zijn seksualiteit zich langzaam ontvouwen. Maar voor de lezer is het in de eerste hoofdstukken onduidelijk of Matty daadwerkelijk gay is – net zo onduidelijk als voor Matty zelf.’ – De Correspondent

Dimensions

Colour

View full details